e-TALK

Under e-Commerce Expo arrangeras årets främsta e-handelskonferens. Här tar du del av framtidens e-handel, deltar i workshops samt lyssnar till huvudtalare på internationell nivå som tar upp helt nya möjligheter samt visar vägen i det enorma utbudet av ny teknik. Här finns trendspaningar, branschspecialister och innovatörer. Ett högkvalitativt innehåll är inte bara en liten del av mässan, det är en av dess viktigaste byggstenar.

Temaspåren för konferensen är :

Nya beteenden och trender

Den hållbara e-handelsstrategin

Den moderna kundresan

AI – e-handelns möjligheter inom AI

För mer information om
konferensen kontakta

Delar av konferensprogrammet börjar publiceras hösten 2020.

Arrangör

Nordic Live Expo
E-post info@liveexpo.se
Telefon +46 (0)31 – 788 45 20